Parasittisk hjernekontroll

Maur er en del av de mest disiplinerte samfunnssystem på jorden…før de blir slaver av mental kontrollerende parasitter. Plutselig slutter de å tjene kollonien, de tar nå sine ordrer fra parasitter. Hvordan gjorde dette skjedde?.

Det hele begynner da maurene konsumerte slim fra en forbipasserende snegle, og tok det med tilbake til kollonien. Det maurene ikke viste var at lasten var infisert med egg fra en flatorm. Flatormen borrer seg inn en del av maur hjernen, og av en eller annen årsak slavebinder den mauren og beordrer dem til å bære dem til sin neste post. Flatormen kan slå maurens hjernen på og av og forårsaker den infiserte maur å plassere seg selv på lettspiselige steder når krøtter beiter. Ingen kuer i sikte, maur oppfører seg normalt. Kyr i sikte, maurene inntar sin posisjon på et lettspiselig sted. Når parasitten så har havnet  magen på kua, borrer han seg ut av magen og inn i leveren. De dreper ikke kveget, men forårsaker at de blir svake og får det forferdelig vondt.

En annen parasitt er cordyceps. Når arbeiderene oppdager en infisert maur, tar de den med seg og dumper den langt unna kollonien. Det kan høres ekstremt ut, men alternativet er at parasitten utsletter hele kollonien.

Halldórr ókristni 15.09.2012

Reklamer