Forfatterarkiv: Halldórr ókristni

Israel sendte propaganda-instrukser til politiet

I etterkant av terrorangrepet brukte Norske myndigheter PR/lobby-byråer mht. hva de skulle si og gjøre. To av dem har link til Israel, mens det siste har sitt hovedkontor i USA. «Norsk politi bruker SAFE-COMMS terror krisekommunikasjonsmanual i etterkant av de dødelige Oslo-angrepene», heter det på hjemmesidene deres. Les videre

Reklamer

Ola Tunnander om 22/7 og Israel

Inspiratorer, interessenter, innvielsesmestre og investorer i Breiviks verden

Norske forskere spekulerte i Dagserevyen den 22. juli 2011 om et islamistisk angrep, men det viste seg snart at den ansvarlige, Anders Behring Breivik, hadde blitt inspirert av et helt annet politisk miljø. Denne artikkelen ser nærmere på gjerningsmannens inspiratorer og på hvilke aktører som kan ha hatt interesse av å bruke ham. Her framheves ikke minst voldelige nettverk og finansielle bånd som Breiviks manifest og andre vitnesbyrd peker mot. Les videre

ICEJ: Den offesielle sionist-kristne troskapsed

På nettsiden til den norske avdelingen av Den kristne ambassade Jerusalem finner vi bla. Sionistiske trossettninger i form av en erklæring. Det er lagt til linker på enkelte settninger som utdyper ideologien og som viser at dette blir praktisert, ikke bare som en tro, men som en messiansk fasictisk politisk ideologi. Erklæringen innholder bla: Les videre

Psykiske lidelser ved Livets ord

Vanskelige og ofte langvarige psykiske vansker er blitt registrert hos forhenværende elever ved den kristensionistiske bibelskole ved Livets Ord. Av 43 som ble intervjuet hadde nesten halvparten psykoselignende symptomer, og hver fjerde hadde begått selvmordsforsøk. Angst, skyldføleleser og emosjonelle forstyrrelser var vanlige. Kunnskap om bevegelsen og dens lære er vesentlig for at man skal kunne forstå pasientenes krise. Les videre