Kategoriarkiv: Sionisme

ICEJ: Den offesielle sionist-kristne troskapsed

På nettsiden til den norske avdelingen av Den kristne ambassade Jerusalem finner vi bla. Sionistiske trossettninger i form av en erklæring. Det er lagt til linker på enkelte settninger som utdyper ideologien og som viser at dette blir praktisert, ikke bare som en tro, men som en messiansk fasictisk politisk ideologi. Erklæringen innholder bla: Les videre

Psykiske lidelser ved Livets ord

Vanskelige og ofte langvarige psykiske vansker er blitt registrert hos forhenværende elever ved den kristensionistiske bibelskole ved Livets Ord. Av 43 som ble intervjuet hadde nesten halvparten psykoselignende symptomer, og hver fjerde hadde begått selvmordsforsøk. Angst, skyldføleleser og emosjonelle forstyrrelser var vanlige. Kunnskap om bevegelsen og dens lære er vesentlig for at man skal kunne forstå pasientenes krise. Les videre